ไส้กรองน้ำ Winer-034 ชุดไส้กรองมาตรฐาน 7 ขั้นตอน ขนาด 20 นิ้ว

รหัสสินค้า
Winer-034
 
ชื่อสินค้า
ชุดไส้กรองมาตรฐาน 7 ขั้นตอน ขนาด 20 นิ้ว
 

 

 

รายละเอียดสินค้า

ชุดไส้กรองมาตรฐาน 7 ขั้นตอน ขนาด 20 นิ้วและ RO 150 GPD 

ไส้กรองทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้
 

   1- ไส้กรอง PP Sediment 5 ไมครอน ขนาด  20 นิ้ว สำหรับใช้กรองตะกอนขนาดใหญ่ ฝุ่นผง ดินหินทราย (เปลี่ยนไส้กรอง        ทุก 3-4 เดือน)
   2- ไส้กรองคาร์บอนบล็อค CTO ขนาด  20 นิ้ว กรองกลิ่น สี คลอรีน (เปลี่ยนไส้กรองทุก 6-12 เดือน)
   
   3 - ไส้กรองเรซิน ขนาด  20 นิ้ว กำจัดหินปูนในน้ำ ทำให้น้ำไม่กระด้าง (เปลี่ยนไส้กรองทุก 6-12 เดือน)

   4  - ไส้กรอง RO Membrane 150 GPD ขนาด 12 นิ้ว แบบสวมอัด 2 oring ความละเอียด 0.0001 ไมครอน

     (เปลี่ยนไส้กรอง   ทุก 12 เดือน

    5.   ไส้กรอง Post Rasin ขนาด 12 นิ้ว ใช้สำหรับ 

   ไส้กรองเรซิ่นนี้ ทำหน้าที่ดักจับหินปูน ลดความกระด้างของน้ำ โดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนประจุ โดยสารกรองเรซิ่นเป็น         ตัวกลางในการดูด            จับสารละลาย จำพวกหินปูน (Ca และ Mg) แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม (Na) กลับคืนสู่น้ำ

   น้ำที่ผ่านไส้     กรองจะปราศจากหินปูน ทำให้น้ำมีรสชาติที่นุ่มนวลชวนดื่มมากขึ้น


   6 .ไส้กรอง Post Carbon ขนาด 12 นิ้ว ใช้สำหรับปรับสภาพน้ำ เป็นการกรองซ้ำ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำมาดื่ม (เปลี่ยนไส้กรองทุก 6-12 เดือน)
  7 -ไส้กรองคาร์บอนแบบเกล็ดหยาบ GAC ขนาด 10 นิ้ว กรองกลิ่น สี คลอรีน (เปลี่ยนไส้กรองทุก 6-12 เดือน)

 

Visitors: 3,418